„Majster podporuje vytváranie a rozvoj

ďalších majstrov,

nestačí mať len veľa žiakov"

Pozitívne výsledky dosahujeme kombináciou teoretických poznatkov s vlastnou

praktickou skúsenosťou.

 

Veľmi dôsledne kladieme dôraz na otvorenosť,

kvalitu, profesionalitu, partnerský prístup,

flexibilitu a dlhodobo udržateľný rozvoj.

MB+ Training s.r.o., Hečkova 18, 831 05 Bratislava, tel.: +421 948 525 862, mail: info@mbtraining.eu