„Majster nie je ten, kto má najviac žiakov,

ale ten, kto vytvára najviac majstrov"

Pozitívne výsledky dosahujeme kombináciou  teoretických poznatkov s vlastnou praktickou skúsenosťou. Veľmi dôsledne kladieme dôraz

na kvalitu, profesionalitu, serióznosť, flexibilitu

vzhľadom k želaniam a potrebám klientov – prozákaznický prístup.

PRÍKLAD INŠPIRUJE

A MOTIVUJE

PREDSTAVA VERZUS SKUTOČNOSŤ

UHOL POHĽADU NA SITUÁCIU

SPÄTNÁ VÄZBA

KONKRÉTNE – FORMULOVANIE CIEĽA

AKO ZVYŠOVAŤ EFEKTIVITU TÍMU

PRENESENIE ÚLOH NA TÍM

ZISTENIE POTRIEB KOLEGU

TEÓRIA ĽADOVCA

POCHVALA

KOUČOVACÍ ROZHOVOR

SILNÉ STRÁNKY

AKČNÝ PLÁN

MOJA PRÍPRAVA NA HODNOTIACI POHOVOR

HODNOTIACI POHOVOR

MB+ Training s.r.o., Hečkova 18, 831 05 Bratislava, tel.: +421 948 525 862, mail: info@mbtraining.eu