POZITÍVNE VÝSLEDKY DOSAHUJEME KOMBINÁCIOU TEORETICKÝCH POZNATKOV S VLASTNOU PRAKTICKOU SKÚSENOSŤOU.

VEĽMI DÔSLEDNE KLADIEME DÔRAZ NA OTVORENOSŤ, KVALITU, PROFESIONALITU, PARTNERSKÝ PRÍSTUP, FLEXIBILITU A DLHODOBO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ.

VYUŽÍVAME FORMY INDIVIDUÁLNEHO KOUČINGU, KONZULTÁCIÍ, WORKSHOPOV

I TRÉNINGOV.

SPOLOČNOSŤ

NÁŠ PRÍSTUP

VZDELÁVANIE A PORADENSTVO

V NAŠOM POŇATÍ TVORIA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY, KTORÉ VYCHÁDZAJÚ Z NAŠICH PRACOVNÝCH SKÚSENOSTÍ. NA STRETNUTIACH SPÁJAME TEORETICKÉ MOŽNOSTI

S REÁLNOU PRAXOU ÚČASTNÍKOV.

TIETO AKTIVITY, JEDNOTLIVÉ BLOKY, NADVÄZUJÚ NA PREDCHÁDZAJÚCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY

A VYTVÁRAJÚ UCELENÝ, ZMYSLUPLNÝ

A EFEKTÍVNY CELOK.

 

KONCENTRUJEME SA NA ROZVOJ ORGANIZÁCIÍ, TEAMOV

I JEDNOTLIVCOV FORMOU

INDIVIDUÁLNEHO KOUČINGU, KONZULTÁCIÍ, WORKSHOPOV I TRÉNINGOV.

V RÁMCI VZDELÁVACÍCH AKCIÍ ČO NAJVIAC ANGAŽUJEME KAŽDÉHO JEDNOTLIVCA TAK, ABY BOL SCHOPNÝ NAJLEPŠIE OKAMŽITE APLIKOVAŤ NOVÉ POZNATKY V RÁMCI SVOJEJ PRACOVNEJ PRAXE.

PODPORUJEME ZMENU ÚČASTNÍKOVHO PRÍSTUPU, JEHO SPRÁVANIA PRE ZLEPŠENIE VÝSLEDKOV.

PRIEBEŽNE UMOŽŇUJEME KOREKCIU ZÍSKANÝCH VEDOMOSTÍ

A ZRUČNOSTÍ PO ICH KONFRONTÁCII

S PRAXOU NÁSLEDNÝM TRÉNINGOM ALEBO FORMOU KONZULTÁCIÍ.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

1. Manažérske programy vystavané z modulov podľa Vašich potrieb:

• SPÄTNÁ VÄZBA - nástroj na

   osobný rast a rast podriadených…

 

• ZMENA – ako zvyšovať efektivitu

   tímu

 

• DELEGOVANIE - prenesenie úloh

   na tím, prevzatie zodpovednosti

   podriadeným

 

• MOTIVÁCIA - zvyšovanie nasadenia

   a kreativity, jej faktory a možné

  prístupy

 

• Ako som VNÍMANÝ - spätná väzba,

   čím sa chcem presadiť, čím

   vytváram svoj obraz

 

• AKTÍVNE POČÚVANIE - zlepšenie

   vzťahu, získavanie informácíí a

   “meta" správ

 

• SILA OTÁZOK - vedenie rozhovoru,

   zamyslenie sa, podnet do akcie…

 

• POCHVALA - zlepšenie výkonu,

   sebavedomia a dosiahnutia

   výsledkov

• KOUČOVACÍ ROZHOVOR - proces

   dlhodobého, trvalého rozvoja

   podriadených

 

• MANAŽÉRSKY CYKLUS - moje

   aktivity, možnosti pre lepší výsledok

 

• ROZHODOL SOM - presadenie mojej

   myšlienky, urýchlenie prijatia okolím

 

• KONTROLA - viac pre pochvalu,

   povzbudenie a menej karhania

 

• POVEDAŤ NIE - vhodne, motivačne

   a pozitívne, dávať prednosť

   prioritám

 

• SILNÉ STRÁNKY - zdroj mojej

   energie, čím predbieham ostatných

 

• POZNANIE „svojich“ ľudí?

 

• KOMUNIKÁCIA - moje prístupy,

   radosť stretať ľudí, uľahčenie

   spolupráce, dohôd

 

• ŠTÝLY VEDENIA ĽUDÍ - manažér

   ako inšpirátor a líder, vhodne k

   ľuďom v každej situácii

• BUDOVANIE A VEDENIE TÍMOV

   - tendencie, etapy vývoj, postupy,

   aktivity leadra

 

• VYJEDNÁVANIE - skupinové

   a individuálne, v teame a v predaji,

   …

 

• VEDENIE MEETINGOV, stretnutí

   a porád - krátko, motivačne a

   efektívne

 

• Riešenie NEPRÍJEMNÝCH situácií -

   odmietanie požiadavky, riešenie

   konfliktov, eskalácie

 

• PRIZNANIE CHYBY - získať si dôveru

   a motivovať okolie, postoj pre

   vyriešenie

 

• POKARHANIE - motivácia k náprave,

   smerovanie do budúcna

 

• UKONČENIE pracovného pomeru,

   predchádzajúce aktivity, samotný

   rozhovor…

 

KOUČING - individuálny, skupinový pre získanie sebadôvery, zlepšenia prístupu, nájdenie vnútornej pohody

 

… A ĎALŠIE MODULY PODĽA VAŠICH AKTUÁLNYCH POTRIEB

2. PREDAJ A VYJEDNÁVANIE

(programy vystavané z modulov ako:)

 

• OBCHODNÉ A PREDAJNÉ

   ZRUČNOSTI

 

• PRÍPRAVA NA KONKRÉTNE

   PREDAJNÉ KAMPANE

 

• ZLEPŠOVANIE A OPTIMALIZÁCIA

   POSTUPOV A PROCESOV

 

• RIADENIE OBCHODNÝCH TEAMOV

 

• CROSS - SELLING, UP - SELLING

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

 

• RIADENIE - VEDENIE KLIENTOV,

   ZÁKAZNÍKOV

 

• RIEŠENIE ZLOŽITÝCH SITUÁCIÍ

   V OBCHODE

 

• REKLAMÁCIA - PRÍLEŽITOSŤ NA

   ZLEPŠENIE VZŤAHU

• SHADOWING (PRIAMO V TERÉNE S

   PREDAJCOM)

 

• PREDAJ SPIN PRÍSTUPOM

   (METÓDOU)

 

• VZŤAHOVÝ PREDAJ

 

• VYJEDNÁVANIE SO ZÁKAZNÍKOM

 

… A ĎALŠIE MODULY PODĽA VAŠICH AKTUÁLNYCH POTRIEB

 

3. EFEKTÍVNA SPOLUPRÁCA, ŠPECIFICKÉ ROZVOJOVÉ PROGRAMY

• AKO ZÍSKAŤ ODVAHU A RADOSŤ

   Z PREZENTÁCIÍ, AKO PRESVEDČIŤ

 

• TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA, ROLE

   V TÝME, MOJE PREFERENCIE

 

• FIREMNÁ KULTÚRA - ZVYŠOVANIE

   LOJALITY, NASADENIA A PRÍNOSOV

   ČLENOV TÍMU

• SEBA-RIADENIE - MÁŤ SVOJE

   AKTIVITY POD KONTROLOU

 

• TRÉNING PRE INTERNÝCH

   TRÉNEROV, MANAŽÉROV

 

• ASSESMENT CENTRUM

 

• KOMPLEXNÁ 361° SPÄTNÁ VÄZBA

 

• SPRÁVANIE - PASÍVNE, AGRESÍVNE,

   MANIPULATÍVNE A ASERTÍVNE

   - V PRAXI, VEDOMÉ PRÍSTUP

• STRES - AKO VZNIKÁ A AKO HO

   DOSTAŤ POD KONTROLU

 

• TIME MANAŽMENT - BENEFIT PRE

   MŇA

 

 … A ĎALŠIE MODULY PODĽA VAŠICH AKTUÁLNYCH POTRIEB

KLIENTI

ALLIANZ  ·  AMBERG  ·  ANTOLIN GROUP  · ARROW  · BASF  · DSV SLOVAKIA  · ELIT SLOVAKIA  · HETTICH  · HOERBIGER  · CHOVSERVIS  · IAC GROUP  · ITW PRONOVIA  · IDIADA  · KNAUF  · MORAVIA PROPAG  · NAFTA A.S.  · O2  · PERI  · PIVOVARY STAROPRAMEN  · PLASTIC OMNIUM  · PLAST FORM PURKERT  · RADIÁLKA  · RP KOMPONENT  · SIEMENS  · SKRIVANEK SLOVENSKO  · SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE ENEL  · SPORDAT  · SUZUKI  · ŠKP MODRÍ DRACI TELEFLEX  · TOYOTA MAT. HANDLING  · TREVES  · TE CONNECTIVITY  · VESNA  · ZVU

KONTAKT

 

MB+ Training s. r. o.

 

Hečkova 18

831 05 Bratislava

 

tel.:+421 948 525 862

mail: info@mbtraining.eu

 

 

 

IČO: 46 053 000

DIČ: 2023208209

 

OR Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 71116/B

 

 

 

 

 

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

MB+ Training s.r.o.

 

Hečkova 18, 831 05 Bratislava   /   Tel.: +421 948 525 862   /   Mail: info@mbtraining.eu

MB+ Training s. r. o.

 

Hečkova 18

831 05 Bratislava

 

tel.:+421 948 525 862

mail: info@mbtraining.eu

 

IČO: 46 053 000

DIČ: 2023208209

 

OR Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 71116/B

MB+ Training s.r.o.

 

Hečkova 18, 831 05 Bratislava

Tel.: +421 948 525 862

Mail: info@mbtraining.eu